[Zpět] [Tisknout] [Stáhnout]
 
 
 

Projekt “POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 2004”, organizovaný společností BVA International, je věnovaný 100. výročí úmrtí tohoto českého hudebního skladatele. Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, hlavního města Prahy a programu „Česká hudba 2004 – nedílná součást evropské kultury“ . Nad projektem převzal osobní záštitu předseda Senátu Parlamentu pan Petr Pithart, ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda, ministr kultury pan Pavel Dostál. Projekt se uskuteční také pod záštitou hlavního města Prahy. Datum 1.5.2004 je šťastnou náhodou spojen i se vstupem České republiky do Evropské unie. Význam a charakter hudby českého skladatele Antonína Dvořáka je tím nejlepším poselstvím, které naše země vyšle v tento historický den celé Evropě.
Celý projekt se má stát poctou českého národa a českých hudebních umělců Antonínu Dvořákovi.


Pietní akt a vzpomínková mše svatá na Vyšehradě
V předvečer úmrtí Antonína Dvořáka, v pátek 30.4.2004, se bude v 15.30 hodin konat pietní akt u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě: u hrobu promluví profesor Jiří Bělohlávek a kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český. Poté se v 16.30 hodin uskuteční vzpomínková mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, za účasti kardinála Miloslava Vlka. Přesný program celého odpoledne najdete na
http://www.antonindvorak2004.com/czech/vysehrad-30-4.html

Zahajovací koncert
Následující den, tj. 1.5.2004, v den výročí úmrtí Antonína Dvořáka, se po slavnostním koncertě ve Dvořákově síni (učinkují: Sukův komorní orchestr, dirigent: Josef Suk) uskuteční slavnostní shromáždění ve Dvoraně Rudolfina u příležitosti zahájení „POCTY ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 2004“ včetně připomenutí historického okamžiku přistoupení České republiky k Evropské unii, za přítomnosti představitelů veřejného a kulturního života. Další informace o zahajovacím koncertu najdete na
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/slavnostni-koncert.html

Výstava rukopisu Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
V neděli 2.5.2004 od 10 do 18 hod bude ve Dvoraně Rudolfina exkluzivně vystaven originál rukopisu partitury Novosvětská symfonie náleží mezi nejvýznamnější skvosty světové hudební historie a v souvislosti se 100. výročím skladatelova úmrtí byla navržena k zařazení do „Paměti světa“ OSN. Skladba zazněla symbolicky i při vstupu prvního člověka na Měsíc dne 21. července 1969. Široká veřejnost zatím neměla možnost rukopis spatřit. Mnoho let byl ve vlastnictví Dvořákovy rodiny, až v roce 1980 ho odkoupil stát a od té doby ho spravuje Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka. Autograf prošel v roce 2002 odborným restaurováním, které bylo hrazeno sponzorským příspěvkem společnosti Léčiva (nyní Zentiva) v rámci Projektu záchrany kulturního dědictví. Vstup volný.
http://www.antonindvorak2004.com/czech/vystava02-novosvetska.html

Koncerty Dvořák slovanský, Dvořák národní, Dvořák duchovní, Dvořák světový, Dvořák intimní
V průběhu celého dne 2.5.2004 proběhne na různých místech Prahy celkem pět tématických koncertů – ve Španělském sále (koncert Dvořák slovanský – v 11 hodin, účinkují: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Vladimír Válek), ve Velkém sále paláce Žofín (koncert Dvořák národní – ve 14 hodin, účinkují: Pražská komorní filharmonie, dirigent Zbyněk Müller, housle František Novotný), ve Smetanově síni Obecního domu (koncert Dvořák duchovní – v 17 hodin, účinkují: Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, dirigent Petr Altrichter, Sbormistr Jaroslav Brych, Dagmar Pecková, marina Vyskvorkina, Valentin Prolat, Peter Mikuláš), ve Dvořákově síni Rudolfina (koncert Dvořák světový – v 19 hodin, účinkují: Česká filharmonie, dirigent: Jiří Bělohlávek, violoncello: Jiří Bárta) a v Sále Martinů na Hudební fakultě Akademie múzických umění (koncert Dvořák intimní – ve 21 hodin, účinkují: Radoslav Kvapil, Ivan Ženatý, Roman Janál). Dramaturgie těchto koncertů se snaží reflektovat nejen bohatost tvorby Antonína Dvořáka, ale i její přesah do oblasti morální, společenské, národní a filosofické. Na koncertech vystoupí řada význačných umělců, detaily o jednotlivých koncertech na:
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/dvorak-slovansky.html
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/dvorak-narodni.html
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/dvorak-duchovni.html
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/dvorak-svetovy.html
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/dvorak-intimni.html

informace o prodeji vstupenek:
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/vstupenky.html

Rozhlasové a televizní přenosy koncertů
Český rozhlas, jako mediální partner, plánuje vysílání celého cyklu pěti koncertů s nabídkou rozhlasovým stanicím EBU. Česká televize bude realizovat v koprodukci s BVA International (www.bva.cz) přímý televizní přenos koncertu Dvořák slovanský ze Španělského sálu od 11 hodin 2.5. Na ČT 2 večer zazní také koncert Dvořák světový, jehož televizní přenos zajišťuje přímo BVA International ve spolupráci s Českou televizí. BVA International se také podařilo, že večerní koncert České filharmonie bude uvádět – vedle TV stanic EBU – poprvé v historii České republiky přímým TV přenosem prestižní francouzsko-německá stanice ARTE. BVA International se rozhodla záznam tohoto koncertu realizovat technologií High Definition. Pro zajištění tohoto typu záznamu pozvala ke spolupráci společnost Outsidebroadcast, která vlastní jeden z největších HD přenosových vozů v Evropě a pravidelně realizuje nejvýznamnější hudební a sportovní přenosy po celé Evropě (např. Robbie Williams at Knebworth Park v Londýně, Otello – Florencie, Peter Gabriel v Miláně, „Christmas in Moscow“ – 2002 s Jose Carrerasem, Placidem Domingem www.outside-broadcast.be).
Po koncertě Dvořák světový proběhne na ČT 2 česká premiéra nového dokumentárního pořadu režiséra Martina Suchánka „Antonín Dvořák – Deo Gratias“, který vznikl v produkci BVA International. Tento dokumentární pořad bude v rámci připomenutí výročí úmrtí českého skladatele odvysílán také v mnoha zemích světa. Mimo jiné TV stanicí ARTE, BBC, ARD, ORF, NHK, norskou NRK, holandskou NCRV, belgickou VRT, švýcarskou RTSI atd.

BVA International připravuje v květnu se společností Supraphon vydání tohoto dokumentárního pořadu na DVD doplněné výběrem ukázek z audiovizuálních záznamů děl Antonína Dvořáka.

Výstava Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka
Obecní dům ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby – Muzeem Antonína Dvořáka a BVA International připravil výstavu „Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka“, která bude zahájena vernisáží dne 2.5. 2004 v 16 hodin. Výstava je spojená s mimořádnou prezentací autografů „Stabat mater, Requiem, Svatá Ludmila a Te Deum“, které Obecní dům pro tento projekt restauruje (viz tisková zpráva “Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka“ na http://www.antonindvorak2004.cz/czech/press-konference.html). Výstava bude otevřena po celou dobu konání MHF Pražské jaro, tj. do 3.6.2004 a návštěvníci festivalu si ji mohou prohlédnout v době přestávek koncertů. Záštitu nad touto výstavou převzal kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, primas český.
http://www.antonindvorak2004.cz/czech/vystava01-duchovni-tvorba.html

Další informace o projektu Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 v českém a anglickém jazyce:

Pořadatel projektu: BVA International, www.bva.cz

Spolupořadatelé projektu:
   Obecní dům www.obecnidum.cz
   Česká filharmonie www.ceskafilharmonie.cz
   Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK www.fok.cz
   Symfonický orchestr Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/socr
   Hlavní město Praha www.praha-mesto.cz
   Česká hudba 2004 www.ceskahudba2004.cz
   Agentura NKL Žofín www.zofin.cz
   Hudební fakulta Akademie múzických umění www.hamu.cz
   bellamaya.cz
   Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka www.nm.cz,
   www.antonindvorak2004.com/czech/muzeum-antonina-dvoraka.html
   Společnost Antonína Dvořáka v Praze
   www.antonindvorak2004.com/czech/spolecnost-ad.html

Partneři projektu:
   ČEZ www.cez.cz
   Bohemia Sekt www.bohemiasekt.cz
   UNIQUA www.uniqua.cz

Mediální partneři:
   Český rozhlas www.rozhlas.cz
   Lidové noviny www.lidovky.cz
   Xantypa www.xantypa.cz

Pro další informace kontaktujte: BVA International, Mečislavova 7, Praha 4,
bva@bva.cz, tel.: kontaktní osoba: Jitka Přerovská.
 
 
 
 
  [Zpět] [Tisknout] [Stáhnout]
 
 
  © 2002
BVA International s.r.o.