[Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]
 
 
 

Muzeum Antonína Dvořáka


tvoří součást Českého muzea hudby, které náleží do celku Národního muzea. Od svého vzniku v roce 1932 sídlí v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera z počátku 18. století. Monograficky orientovaná instituce vyvíjí všestrannou kulturně-osvětovou činnost s převládajícím důrazem na osobnost skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904). Těžištěm činnosti je především soustřeďování, péče a zpřístupňování dokumentů k Mistrovu životu a dílu. Jedná se zejména o notové autografy, korespondenci i další listinné materiály, výtvarná díla a dobové fotografie, programy, plakáty, předměty osobní potřeby atd.

Muzeum disponuje především unikátním souborem skladatelových notových rukopisů a korespondence. Dále uchovává též podstatnou část Dvořákovy knihovny, notového archivu i tiskové dokumentace, jež dokládá nejen skladatelovy úspěchy v době života, ale svědčí o neustále vzrůstající popularitě jeho díla až do současnosti. Stálá, celoročně otevřená expozice seznamuje podrobně s Dvořákovým životem, tvorbou, pedagogickým i koncertním působením. Studovna nabízí vedle možnosti studia pramenů i množství odborné Dvořákovské literatury a nahrávek. V malé prodejně lze zakoupit různé suvenýry, nototisky a nahrávky domácích i zahraničních firem. Muzeum představuje důležité centrum Dvořákovského bádání, spolupodílí se na různých typech vědecké činnosti, pořádá koncerty, přednášky, výstavy. Udržuje četné domácí i zahraniční kontakty a je vyhledávaným cílem nejen mnoha hudebně zaměřených turistů a milovníků Dvořákovy hudby, ale i specializovaných odborníků z celého světa.

Mezi tradiční aktivity instituce náleží pietní vzpomínková slavnost u skladatelova hrobu na Vyšehradském hřbitově v předvečer Dvořákova úmrtí (1.5.1904) a slavnostní matiné předcházející datu Mistrova narození (8.9.1841), známé jako Dvořákova Nelahozeves. Koná se v Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, skladatelově rodném domě, který náleží rovněž pod správu muzea. Zde je veřejnosti přístupna stálá výstava akcentující skladatelovo mládí. Přestože se autentických památek z této doby dochovalo velice málo, působí osobní kontakt s prostředím, které Dvořáka ovlivnilo na celý život, velmi silným dojmem. Muzeum pečuje též o vesnický domek Dvořákova zetě a nejvýznamnějšího žáka: expozice v Památníku Josefa Suka v Křečovicích přibližuje v původním interiérovém zařízení tvůrčí i lidské osudy Josefa Suka (1874-1935). Jsou zde vystaveny dokumenty k jednotlivým fázím jeho skladatelského vývoje, včetně působení v Českém kvartetu. V kostelíku sv. Lukáše na Křečovickém hřbitově se každoročně koná pietní slavnost Sukovy Křečovice připomínající úmrtí (28.5.1935) tohoto významného představitele české hudební kultury počátku 20. století.
K důležitým Dvořákovským lokalitám náleží rovněž Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami (stálá expozice i příležitostné výstavy), Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích (expozice se vztahem ke skladatelovu mládí a místním hudebním tradicím, rekonstruovaný byt Dvořákova učitele A. Liehmanna) a zámek Sychrov nedaleko Turnova (pamětní síň skladatele).Adresy, kontakty, otevírací doby, vstupné

I. Národní muzeum – České muzeum hudby

Muzeum Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 10, 120 00 Praha 2
tel./fax: +420 224 923 363, e-mail: a.dvorak.museum@nm.cz
otevřeno: úterý – neděle 10-17 hodin
zavřeno: pondělí
vstupné: dospělí 40 Kč, studenti, důchodci 20 Kč, děti 10 Kč

Muzeum Antonína Dvořáka – Památník Antonína Dvořáka
277 51 Nelahozeves 12
tel.: +420 315 785 099, +420 224 923 363 (+ fax)
otevřeno: 1. duben – září: sobota, neděle 10-12, 13-17, ostatní dny dle dohody
2.říjen – březen: sobota, neděle 9-12, 13-16, ostatní dny dle dohody
zavřeno: 1. duben – září: pondělí a 1. víkend v měsíci
vstupné: dospělí 30 Kč, studenti, důchodci 15 Kč, děti 5 Kč

Muzeum Antonína Dvořáka – Památník Josefa Suka
257 48 Křečovice 3 tel.: +420 317 741 308, +420 224 923 363 (+fax)
otevřeno: sobota, neděle 10-17, ostatní dny dle předchozí domluvy
zavřeno: pondělí
vstupné: dospělí 30 Kč, studenti, důchodci 20 Kč, děti 10 Kč


II. Ostatní Dvořákovské objekty

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
(Krajský úřad Středočeského kraje)
Zámeček čp. 69, 262 42 Vysoká u Příbrami, p. Rožmitál
tel./fax: +420 318 618 115, e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
http://www.antonindvorak.cz
otevřeno: duben – červen, září, říjen: úterý – neděle 10-16
červenec, srpen: úterý – neděle 10-17
listopad – březen: úterý – pátek 10-15
zavřeno: pondělí
vstupné: dospělí 40 Kč, ostatní 25 Kč

Památník Antonína Dvořáka (Obecní úřad Zlonice)
Komenského 20, 273 71 Zlonice
tel.: +420 312 591 244, +420 312 591 313
otevřeno: celoročně úterý a čtvrtek 9-12, jinak dle předchozí dohody
vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč

Státní zámek Sychrov 463 44 Sychrov
tel.: +420 482 416 011, fax: +420 485 146 104
e-mail: info@zamek-sychrov.cz
http://www.zamek-sychrov.cz
otevřeno: leden – duben: pondělí – neděle 9-15.30
květen – srpen: 9-16.30
září – říjen: 9-15.30
listopad – prosinec: 9-14.30
vstupné: dospělí 80 (100) Kč, děti, studenti, důchodci 40(50) Kč


Aktivity Muzea Antonína Dvořáka

2003 – Probíhající výstava : "Dvořákova rodina ve fotografiích", duben 2003 – prosinec 2004

Akce roku 2003
- „Antonín Dvořák ve filatelii" (do března 2003)
- Pietní akt u skladatelova hrobu na Vyšehradě, 99. výročí úmrtí, středa 30. dubna
- Mimořádný komorní koncert v Muzeu A.Dvořáka (Den muzeí), neděle 18.května
- Sukovy Křečovice (společenská akce v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro) - celodenní autokarový výlet spojený s prohlídkou Sukova Památníku i rodného domku a zastávkou v Benešově (pamětní deska), pro členy Společnosti A. Dvořáka, J. Suka i hosty, neděle 25. května
- Dvořákova Nelahozeves, matiné ke 162. výročí skladatelova narození, Památník A. Dvořáka v Nelahozevsi, neděle 7.září

Připravujeme na rok 2004
- Výstava „Jak se svět loučil s Antonínem Dvořákem", duben – prosinec, zahájení výstavy čtvrtek 11. března 2004
- Pietní akt u skladatelova hrobu na Vyšehradě, 100. výročí úmrtí, pátek 30. dubna
- Den otevřených dveří v Muzeu A. Dvořáka a Památníku A. Dvořáka v Nelahozevsi - 100. výročí skladatelova úmrtí, sobota 1. května
- Dvořákova Nelahozeves, matiné ke 163. výročí skladatelova narození, Památník A. Dvořáka v Nelahozevsi, neděle 5. září


Aktivity připravované ve spolupráci s jinými subjekty

2004
- Slavnostní položení věnce u skladatelova pomníku před Rudolfinem a zahájení exkluzivní dvoudenní výstavy originálu autografu Symfonie č. 9, e-moll „Z Nového světa" v prostorách České filharmonie, sobota 1.května
- Výstava „Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka“, Obecní dům, 2.5.2004 - Mezinárodní konference Dílo Antonína Dvořáka (kompoziční aspekty, ediční problematika, recepce), Praha, 9.-11.září 2004 : Ústav hudební vědy UK, Ústav pro hudební vědu AV ČR, Česká společnost pro hudební vědu, Společnost Antonína Dvořáka (e-mail: jarmila.gabrielova@ff.cuni.cz, http://musicology.ff.cuni.cz.)

 
 
 
 
  [Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]
 
 
  © 2002
BVA International s.r.o.